Welcome to SP!  -

Rysy Comments


[ Post a Comment ]
Viewing: 21-40 of 46 « PREV 1 2 3 NEXT » 

Tomek LodowyUntitled Comment

Tomek Lodowy

Voted 10/10

Thanks for appreciation Vid !
Posted May 21, 2005 3:58 am

CoraxUntitled Comment

Corax

Voted 10/10

Wow!

You've done miracles to this page Tomek.

Very good now!
Posted May 21, 2005 8:27 pm

Diego SahagúnUntitled Comment

Diego Sahagún

Voted 8/10

Tomek, you should clear "Miscellaneous Info" section if it's going to be empty. And move some routes from the main page to the ROUTES section. Try to find any book in amazon.com and add them to BOOKS, or introduce a new section about books and maps.Gracias
Posted May 22, 2005 6:23 am

mccUntitled Comment

mcc

Voted 10/10

Congrats , great page now.
Posted May 23, 2005 4:10 am

Tomek LodowyUntitled Comment

Tomek Lodowy

Voted 10/10

Thanks for voting !New Tatra Peaks on SP very soonCheersTomek
Posted Jun 2, 2005 5:47 am

jckUntitled Comment

jck

Voted 10/10

Yes, there's much more info about the mountain.And definitely better photos!

Maybe you should maintain also other Tatra's moutains,I believe that you have enough materials(f.e. Krivan or Kozi Wierch).

Cheers.
Posted Jun 16, 2005 4:27 am

Tomek LodowyUntitled Comment

Tomek Lodowy

Voted 10/10

Serdeczne dzieki za mile slowa !Rysy szczegolnie zasluguja na godna prezentacjeCo do nowych stronek to oczywiscie mam spore plany i zajme sie tym niebawem jak tylko bede mial wiecej wolnego czasu ( po sesji ...)A propos Krywania ...hehhh wypadaloby chyba ,zeby jakis Slowak sie za to zabral :-)p.s.

Z radoscia przyjmuje wszystkie wskazowki ,pomysly ,sugestie czy to dotyczace merytorycznej zawartosci stronek czy chocby jakosci fotek ,jesli mialbys jakies spostrzezenia ,bede wdzieczny jak sie nimi podzielisz ze mna .Zachecam rowniez do opisu jakis polskich Gorek :-) ,nasza piekna okolica to wciaz dla ogromnej wiekszosci miedzynarodowego towarzystwa globtroterow - terra incognita .pozdrawiamTomek
Posted Jun 16, 2005 6:14 am

jckUntitled Comment

jck

Voted 10/10

Co do Krywania to wiadomo...ja siê spodziewa³em ¿e ta góra to obok Gerlachu bêdzie pierwsza zamieszczona na tej stronie..a tu proszê,rozczarowanie.Nasi S³owaccy koledzy jak widaæ nie kwapi¹ siê do dzielenia siê informacjami o swoim kraju.

Kwestia Polski: ja myœlê ¿e informacje mia³bym na parê gór jednak¿e nie dysponujê fotografiami i to od razu sprawia ¿e nie ma sensu wprowadzanie strony.Napewno jest jeszcze wiele gór w samych Tatrach jak i poza nimi które warto by tu zamieœciæ bo tak jak mówisz w Polsce to ludzie z zagranicy kojarz¹ z grubsza co to s¹ Tatry.

Strony którymi obecnie siê zaj¹leœ zyskuj¹ bardzo wiele,fotografie s¹ dobrej jakoœci,ukazuj¹ dan¹ górê praktycznie z ka¿dej strony i daj¹ ogólny pogl¹d na ni¹ jak i na topografiê terenu.Ja buszuj¹c po tej stronie szukam czêsto opisu tras wiêc s¹dze ¿e na t¹ kwestiê mo¿na k³aœæ te¿ doœæ du¿y nacisk i je¿eli masz to zamieszczaj proszê te¿ fotografie z danych tras: to zawsze daje pogl¹d na to jak dany szlak siê przedstawia(mówie tu np o najtrudniejszych miejscach jak i ogólnie).Treœæ merytoryczna na mój gust jest wyczerpuj¹ca-zawierasz to co jest najwa¿niejsze.Z drugiej strony przecie¿ ka¿da z tych gór nie jest na tyle rozbudowanym szczytem a¿eby móc o nim pisaæ jakieœ elaboraty.Fajne s¹ ciekawostki: tak jak np tragedia Kaszniców czy o Klimku,to ubarwia historiê góry.Myœlê ¿e warto na stronie o Rysach zamieœæiæ informacjê o tragedii licealistów z Tychów.

To w sumie tyle...mam nadziejê ¿e Ciê nie zanudzi³em.Tak trzymaj bo jesteœ naprawdê jedynym aktywnym Polakiem na tej stronie i to na dodatek bardzo pozytywnie nastawionym na promocjê naszych gór.

Pozdrawiam

jacek
Posted Jun 16, 2005 10:17 am

Tomek LodowyUntitled Comment

Tomek Lodowy

Voted 10/10

Jeszcze raz dzieki ,licze na owocna wspolprace !PozdrawiamTomek
Posted Jun 16, 2005 10:36 am

nikolai79Untitled Comment

nikolai79

Voted 10/10

:-) Good page! Really nice Tatra mountains
Posted Aug 11, 2005 10:01 pm

Pawel KrolUntitled Comment

Pawel Krol

Voted 10/10

excellent !
Posted Aug 21, 2005 12:39 am

Tomek LodowyUntitled Comment

Tomek Lodowy

Voted 10/10

Serdeczne dzieki za glos Macku !PozdrawiamTomek
Posted Oct 9, 2005 9:32 am

Tomek LodowyUntitled Comment

Tomek Lodowy

Voted 10/10

I am really happy that You like it Lolli ,thanks !
Posted Oct 16, 2005 11:09 am

gjagielsUntitled Comment

gjagiels

Voted 10/10

Nice page & peak!
Posted Nov 4, 2005 4:40 am

Tomek LodowyUntitled Comment

Tomek Lodowy

Voted 10/10

Thanks a lot for voting !CheersTomek
Posted Nov 7, 2005 10:25 am

dalton1Untitled Comment

dalton1

Voted 10/10

Too good...Tengerszem csúcs...
Posted Nov 8, 2005 12:53 pm

desainmeUntitled Comment

desainme

Voted 10/10

You must know the mountain well having been up 5 times from many sides.
Posted Dec 27, 2005 8:51 am

SawtoothSeanUntitled Comment

SawtoothSean

Voted 10/10

Very nice page- lots of good information and photos(Another look) 1-28-06Very nice page- i learned something about Poland today. Excellent map and wildflowers shot.
Posted Jan 7, 2006 7:47 pm

Tomek LodowyUntitled Comment

Tomek Lodowy

Voted 10/10

Thanks for Your Vote and Nice Comment !Happy New Year !CheersTomek
Posted Jan 8, 2006 5:05 am

Tomek LodowyUntitled Comment

Tomek Lodowy

Voted 10/10

Thanks for voting Dave !!!Greetings from PolandTomek
Posted Jan 24, 2006 5:38 am

Viewing: 21-40 of 46 « PREV 1 2 3 NEXT » 
[ Return to 'Rysy' main page ]