جمعه 221189 مسیر توچال

جمعه 221189 مسیر توچال

Page Type Page Type: Album
Additional Information Image Type(s): Rock Climbing

Add Heading here

جای همه دوستان خالی بود یک روز واقعا به یاد ماندنی از حوالی ایستگاه 3 تا ایستگاه 5 برف ریز و شدیدی میبارید و مه کاملا مسیر رو گرفته بود بعضی جا ها حتی تا 3 متری دیده نمیشد به ایستگاه 5 که رسیدم حدود 2 سانت برف خشک روی کوله پشتیم نشسته بود در ایستگاه 5 یک لحظه آفتاب شد و تقریبا بالای ابرها قرار گرفته بودیم.واقعا عالی بود یادش به خیر

External Links

Add External Links text here.

Comments

No comments posted yet.