جمعه 221189 مسیر توچال

Page Type
Album
Image Type(s):
Rock Climbing
966 Hits
71.06% Score
Log in
to vote
Page By:
Created On: Feb 13, 2011
Last Edited On: Feb 13, 2011

Add Heading here

جای همه دوستان خالی بود یک روز واقعا به یاد ماندنی از حوالی ایستگاه 3 تا ایستگاه 5 برف ریز و شدیدی میبارید و مه کاملا مسیر رو گرفته بود بعضی جا ها حتی تا 3 متری دیده نمیشد به ایستگاه 5 که رسیدم حدود 2 سانت برف خشک روی کوله پشتیم نشسته بود در ایستگاه 5 یک لحظه آفتاب شد و تقریبا بالای ابرها قرار گرفته بودیم.واقعا عالی بود یادش به خیر

External Links

Add External Links text here.

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-6523272176520096"
data-ad-slot="7132222476">


Comments

No comments posted yet.جمعه 221189 مسیر توچال

Album
7 Images 0 Comments