توچال-890431

توچال-890431

Page Type Page Type: Album
Additional Information Image Type(s): Rock Climbing

Add Heading here

جاي همه خالي در روز 5 شنبه 890431 به اتفاق حاج رضا رزاقي و علي آقا ساعت 3 صبح از دربند راه افتاديم و قصد توچال كرديم
بعد از شيرپلا از طريق مسر چشمه نرگس و بيراهه به سمت سنگ سياه رفتيم در راه به يك ابشار بسيار زيبا و باور نكردني كه چنين جايي در ارتفاعات تهران باشد رسيديم كه قوس و قزح قشنگي هم تشكيل شده بود كه در عكسها مي بينيد براي عبور از اين مرحله مجبور شديم ديواره سنگي كنار ابشار كه حدودا 15 تا 20 متر ميشد را بالا برويم كه خيلي جالب و به ياد ماندني بود.
بعد از اين مرحله به منطقه اي رسيديم كه دو طرف مسير با گلهاييكه مي بينيد مثل تونل پوشيده بود واقعا لذت بخش است جاي همه خالي
از انجا به سنگ سياه و از طريق يال به قله توچال رفتيم ساعت حدود 11 صبح در قله مشغول غذا خوردن هستيم كه در عكسها خواهيد ديد.
از انجا به ايستگاه 7 و از طريق تله پايين امديم و حدود ساعت 3 بعد از ظهر به منزل رسيدم خيلي خيلي خيلي خوش گذشت

External Links

Add External Links text here.

Comments

No comments posted yet.