ارتفاعات پلنگ چال 900126

Page Type
Album
Image Type(s):
Rock Climbing
882 Hits
72.08% Score
Log in
to vote
Page By:
No Image Available
Created On: Apr 16, 2011
Last Edited On: Apr 16, 2011

Add Heading here

جمعه 900126 خدا توفیق داد به اتفاق حاج رضا رزاقی رفتیم از درکه به سمت ایستگاه 5 تله کابین بالای پناهگاه شیربلا چند عکس گرفتیم که به دیدنش می ارزد جای همه دوستان خالی بود مخصوصا دیدن چشمه ای که از اب برف تشکیل و منجمد بود با قندیل های زیبا

External Links

Add External Links text here.

Comments

No comments posted yet.ارتفاعات پلنگ چال 900126

Album
7 Images 0 Comments