ارتفاعات پلنگ چال 900126

ارتفاعات پلنگ چال 900126

Page Type Page Type: Album
Additional Information Image Type(s): Rock Climbing

Add Heading here

جمعه 900126 خدا توفیق داد به اتفاق حاج رضا رزاقی رفتیم از درکه به سمت ایستگاه 5 تله کابین بالای پناهگاه شیربلا چند عکس گرفتیم که به دیدنش می ارزد جای همه دوستان خالی بود مخصوصا دیدن چشمه ای که از اب برف تشکیل و منجمد بود با قندیل های زیبا

External Links

Add External Links text here.

Comments

No comments posted yet.