Ganek Comments

Viewing: 1-8 of 8
vvujisic

vvujisic - Nov 19, 2005 2:53 pm - Voted 10/10

Untitled Comment

More one nice page of Tatras! Congratulations, Tomek!

William Marler

William Marler - Nov 19, 2005 5:08 pm - Voted 10/10

Untitled Comment

Good page so far. Cheers William

Corax

Corax - Nov 19, 2005 7:41 pm - Voted 10/10

Untitled Comment

Great page!

EastKing

EastKing - Nov 20, 2005 2:08 am - Voted 10/10

Untitled Comment

I love all of the new Tatra Mountain pages!!!!!!

Gangolf Haub

Gangolf Haub - Nov 20, 2005 3:14 am - Voted 10/10

Untitled Comment

Beautiful mountain, excellent page!

dynercia

dynercia - Nov 21, 2005 7:36 am - Voted 10/10

Untitled Comment

No nieŸle :) podkrad³eœ mi nastêpny pomys³ :) ale zrobione z klas¹ i porz¹dnie

Zastanawia³eœ siê kiedyœ jak przet³umaczyæ na angielski s³owo "koleba"?

pozdrawiam

mrh

mrh - Nov 21, 2005 1:43 pm - Voted 10/10

Untitled Comment

Lots of good information here.

Tomek Lodowy

Tomek Lodowy - Feb 1, 2006 7:33 pm - Hasn't voted

Untitled Comment

Thanks for voting Blaze !I really enjoy Your great Tatra photo series !Greetings from PolandTomek

Viewing: 1-8 of 8
Return to 'Ganek' main page