Minin Bogaz & Bobotov Kuk

Minin Bogaz (2398 m), Lučin Vrh (2396 m) and Bobotov Kuk (2523 m) from the summit of Čvorov Bogaz (2152 m), DURMITOR range, Montenegro.

Photo: Vlado Vujisić

Comments

No comments posted yet.