Mount Antero from Mount Princeton

Antero Group (left-to-right: Mount Antero, Carbonate Mountain, "North Carbonate", Grizzly Mountain) as seen from E ridge of Mount Princeton. 06-06-2009

Comments

No comments posted yet.