Mountains & Rocks

Map View
Viewing: 193-240 of 814

Antonio Giani Score: 89.77% Views: 18009

Aosta Valley, Italy, Europe

Elevation: 10742 ft / 3274 m
Distance: 16.71 Miles Parents: Monte Emilius GROUP - First Part

Antonio Giani Score: 81.84% Views: 13118

Aosta Valley/France Haute-Savoie, Italy, Europe

Elevation: 11384 ft / 3470 m
Distance: 24.72 Miles Parents: Mont Blanc GROUP

Gabriele Roth Score: 87.54% Views: 9211

Piemonte, Italy, Europe

Elevation: 11473 ft / 3497 m
Distance: 46.46 Miles Parents: Pennine Alps Valsesia

alpinbeta Score: 85.75% Views: 13608

Aosta, Vercelli, Italy, Europe

Elevation: 13274 ft / 4046 m
Distance: 43.77 Miles Parents: Alpine 4000m Peaks Monte Rosa group Pennine Alps

Antonio Giani Score: 81.18% Views: 8154

Aosta Valley, Italy, Europe

Elevation: 10328 ft / 3148 m
Distance: 16.42 Miles Parents: Monte Emilius GROUP - First Part

Antonio Giani Score: 95.83% Views: 12521

Aosta Valley, Italy, Europe

Elevation: 11322 ft / 3451 m
Distance: 14.45 Miles Parents: Monte Emilius GROUP - First Part

Antonio Giani Score: 86.85% Views: 4934

Aosta Valley/Val d'Isère/Piemonte, France, Italy, Europe

Elevation: 10978 ft / 3346 m
Distance: 4.34 Miles Parents: Graie Alps

Antonio Giani Score: 85.87% Views: 6404

Aosta Valley, Italy, Europe

Elevation: 11191 ft / 3411 m
Distance: 4.33 Miles Parents: Graie Alps

OsvaldoCardellina Score: 80.49% Views: 1261

Aosta Valley Cogne Municipality, Italy, Europe

Elevation: 10689 ft / 3258 m
Distance: 14.14 Miles Parents: Punta Garin

Antonio Giani Score: 90.13% Views: 5038

Valle d'Aosta (Aosta Valley), Italy, Europe

Elevation: 8605 ft / 2623 m
Distance: 17.67 Miles Parents: Fallère GROUP

Antonio Giani Score: 83.1% Views: 980

Aosta Valley, Italy, Europe

Elevation: 10016 ft / 3053 m
Distance: 10.92 Miles Parents: Graie Alps

OsvaldoCardellina Score: 80.49% Views: 965

Aosta Valley Champorcher Municipality, Italy, Europe

Elevation: 8379 ft / 2554 m
Distance: 22.56 Miles

OsvaldoCardellina Score: 75.81% Views: 773

Aosta Valley Nus Oyace Municipalities, Italy, Europe

Elevation: 9432 ft / 2875 m
Distance: 24.42 Miles

Antonio Giani Score: 83.69% Views: 746

Aosta Valley, Italy, Europe

Elevation: 10643 ft / 3244 m
Distance: 11.25 Miles Parents: Gran Paradiso GROUP

Antonio Giani Score: 81.84% Views: 1106

Italy, Europe

Elevation: 9669 ft / 2947 m
Distance: 36.10 Miles Parents: Pennine Alps

OsvaldoCardellina Score: 81.18% Views: 1026

Aosta Valley Cogne Municipality, Italy, Europe

Elevation: 9239 ft / 2816 m
Distance: 12.67 Miles Parents: Monte Emilius GROUP - First Part

OsvaldoCardellina Score: 83.1% Views: 2260

Aosta Valley, Italy, Europe

Elevation: 9606 ft / 2928 m
Distance: 22.58 Miles Parents: Becca di Viou

Diveria Score: 86.85% Views: 8757

Italy, Switzerland, Europe

Elevation: 10492 ft / 3198 m
Distance: 55.84 Miles Parents: Pennine Alps Valle Antrona

Antonio Giani Score: 84.27% Views: 5101

Italy, Europe

Elevation: 9459 ft / 2883 m
Distance: 18.40 Miles Parents: Monte Emilius GROUP - First Part

OsvaldoCardellina Score: 81.84% Views: 3061

Aosta Valley, Europe

Elevation: 10121 ft / 3085 m
Distance: 16.69 Miles Parents: Monte Emilius GROUP - First Part

OsvaldoCardellina Score: 81.84% Views: 480

Italy, Europe

Elevation: 9163 ft / 2793 m
Distance: 12.31 Miles Parents: Monte Emilius GROUP - First Part

OsvaldoCardellina Score: 85.36% Views: 2756

Italy, Europe

Elevation: 10568 ft / 3221 m
Distance: 16.12 Miles Parents: Monte Emilius GROUP - First Part

Antonio Giani Score: 89.77% Views: 8363

Aosta Valley, Italy, Europe

Elevation: 10846 ft / 3306 m
Distance: 16.22 Miles Parents: Monte Emilius GROUP - First Part

Antonio Giani Score: 90.13% Views: 6893

Aosta Valley, Italy, Europe

Elevation: 9091 ft / 2771 m
Distance: 16.27 Miles Parents: Fallère GROUP Pennine Alps

Antonio Giani Score: 91.9% Views: 7089

Aosta Valley, Italy, Europe

Elevation: 10177 ft / 3102 m
Distance: 16.30 Miles Parents: Monte Emilius GROUP - First Part

Antonio Giani Score: 85.36% Views: 4928

Aosta Valley, Italy, Europe

Elevation: 11047 ft / 3367 m
Distance: 15.20 Miles Parents: Monte Emilius GROUP - First Part

Antonio Giani Score: 88.61% Views: 4386

Aosta Valley, Italy, Europe

Elevation: 10463 ft / 3189 m
Distance: 6.79 Miles Parents: Graie Alps

OsvaldoCardellina Score: 84.27% Views: 2373

Italy, Europe

Elevation: 7395 ft / 2254 m
Distance: 10.20 Miles Parents: Graie Alps

OsvaldoCardellina Score: 81.84% Views: 1601

Aosta Valley, Italy, Europe

Elevation: 8629 ft / 2630 m
Distance: 23.78 Miles Parents: Graie Alps

Antonio Giani Score: 94.63% Views: 10490

Aosta Valley - Piemonte, Italy, Europe

Elevation: 12391 ft / 3777 m
Distance: 6.69 Miles Parents: Gran Paradiso Group - WE Main Ridge

Antonio Giani Score: 84.27% Views: 3065

Aosta Valley Switzerland, Italy,

Elevation: 9731 ft / 2966 m
Distance: 23.72 Miles Parents: Pennine Alps

Antonio Giani Score: 88.19% Views: 6593

Aosta Valley, Italy, Europe

Elevation: 11181 ft / 3408 m
Distance: 12.05 Miles Parents: Gran Paradiso Group - WE Main Ridge

Antonio Giani Score: 86.37% Views: 6476

Aosta Valley, Italy, Europe

Elevation: 10138 ft / 3090 m
Distance: 13.26 Miles Parents: Monte Emilius GROUP - First Part

Antonio Giani Score: 86.85% Views: 1312

Aosta Valley, Italy, Europe

Elevation: 10226 ft / 3117 m
Distance: 13.27 Miles Parents: Graie Alps Gran Paradiso GROUP

Gabriele Roth Score: 81.84% Views: 8319

Verbania - Wallis, Italy/Switzerland, Europe

Elevation: 9471 ft / 2887 m
Distance: 78.15 Miles Parents: Alpe Devero Lepontine Alps

Antonio Giani Score: 83.1% Views: 1163

Aosta Valley, Italy, Europe

Elevation: 9921 ft / 3024 m
Distance: 2.37 Miles Parents: Graie Alps

Antonio Giani Score: 81.18% Views: 1031

Aosta Valley, Italy, Europe

Elevation: 9114 ft / 2778 m
Distance: 33.70 Miles Parents: Pennine Alps

Antonio Giani Score: 84.27% Views: 3804

Aosta Valley, Piedmont, Italy, Europe

Elevation: 9911 ft / 3021 m
Distance: 18.42 Miles Parents: Graie Alps

Antonio Giani Score: 84.27% Views: 4111

Europe

Elevation: 11132 ft / 3393 m
Distance: 6.94 Miles Parents: Gran Paradiso GROUP

OsvaldoCardellina Score: 83.1% Views: 1226

Aosta Valley Aymavilles Cogne Municipalities, Italy, Europe

Elevation: 10259 ft / 3127 m
Distance: 9.05 Miles

Antonio Giani Score: 83.69% Views: 1553

Italy, Europe

Elevation: 10709 ft / 3264 m
Distance: 17.27 Miles Parents: Graie Alps Monte Emilius GROUP - First Part

Antonio Giani Score: 81.84% Views: 1050

Aosta Valley, France, Italy, Europe

Elevation: 9416 ft / 2870 m
Distance: 12.90 Miles Parents: Graie Alps

OsvaldoCardellina Score: 83.1% Views: 1151

Aosta Valley Gressan Aymavilles Municipalities, Italy, Europe

Elevation: 8737 ft / 2663 m
Distance: 11.74 Miles Parents: Monte Emilius GROUP - First Part

OsvaldoCardellina Score: 88.61% Views: 8515

Aosta Valley, Italy, Europe

Elevation: 6670 ft / 2033 m
Distance: 15.53 Miles Parents: Monte Emilius GROUP - First Part

Antonio Giani Score: 84.27% Views: 4825

Aosta Valley, Italy, Europe

Elevation: 9918 ft / 3023 m
Distance: 20.29 Miles Parents: Graie Alps

Antonio Giani Score: 93.1% Views: 7525

Aosta Valley, Italy, Europe

Elevation: 8704 ft / 2653 m
Distance: 11.78 Miles Parents: Monte Emilius GROUP - First Part

Antonio Giani Score: 82.48% Views: 720

Aosta Valley, Europe

Elevation: 10837 ft / 3303 m
Distance: 8.37 Miles Parents: Graie Alps

rgg Score: 85.87% Views: 1505

Verbano-Cusio-Ossola, Italy, Europe

Elevation: 9734 ft / 2967 m
Distance: 83.22 Miles Parents: Val Formazza
Viewing: 193-240 of 814