Rysy Comments

Viewing: 21-40 of 46
Tomek Lodowy

Tomek Lodowy - May 21, 2005 3:58 am - Voted 10/10

Untitled Comment

Thanks for appreciation Vid !

Corax

Corax - May 21, 2005 8:27 pm - Voted 10/10

Untitled Comment

Wow!

You've done miracles to this page Tomek.

Very good now!

Diego Sahagún

Diego Sahagún - May 22, 2005 6:23 am - Voted 8/10

Untitled Comment

Tomek, you should clear "Miscellaneous Info" section if it's going to be empty. And move some routes from the main page to the ROUTES section. Try to find any book in amazon.com and add them to BOOKS, or introduce a new section about books and maps.Gracias

mcc

mcc - May 23, 2005 4:10 am - Voted 10/10

Untitled Comment

Congrats , great page now.

Tomek Lodowy

Tomek Lodowy - Jun 2, 2005 5:47 am - Voted 10/10

Untitled Comment

Thanks for voting !New Tatra Peaks on SP very soonCheersTomek

jck

jck - Jun 16, 2005 4:27 am - Voted 10/10

Untitled Comment

Yes, there's much more info about the mountain.And definitely better photos!

Maybe you should maintain also other Tatra's moutains,I believe that you have enough materials(f.e. Krivan or Kozi Wierch).

Cheers.

Tomek Lodowy

Tomek Lodowy - Jun 16, 2005 6:14 am - Voted 10/10

Untitled Comment

Serdeczne dzieki za mile slowa !Rysy szczegolnie zasluguja na godna prezentacjeCo do nowych stronek to oczywiscie mam spore plany i zajme sie tym niebawem jak tylko bede mial wiecej wolnego czasu ( po sesji ...)A propos Krywania ...hehhh wypadaloby chyba ,zeby jakis Slowak sie za to zabral :-)p.s.

Z radoscia przyjmuje wszystkie wskazowki ,pomysly ,sugestie czy to dotyczace merytorycznej zawartosci stronek czy chocby jakosci fotek ,jesli mialbys jakies spostrzezenia ,bede wdzieczny jak sie nimi podzielisz ze mna .Zachecam rowniez do opisu jakis polskich Gorek :-) ,nasza piekna okolica to wciaz dla ogromnej wiekszosci miedzynarodowego towarzystwa globtroterow - terra incognita .pozdrawiamTomek

jck

jck - Jun 16, 2005 10:17 am - Voted 10/10

Untitled Comment

Co do Krywania to wiadomo...ja siê spodziewa³em ¿e ta góra to obok Gerlachu bêdzie pierwsza zamieszczona na tej stronie..a tu proszê,rozczarowanie.Nasi S³owaccy koledzy jak widaæ nie kwapi¹ siê do dzielenia siê informacjami o swoim kraju.

Kwestia Polski: ja myœlê ¿e informacje mia³bym na parê gór jednak¿e nie dysponujê fotografiami i to od razu sprawia ¿e nie ma sensu wprowadzanie strony.Napewno jest jeszcze wiele gór w samych Tatrach jak i poza nimi które warto by tu zamieœciæ bo tak jak mówisz w Polsce to ludzie z zagranicy kojarz¹ z grubsza co to s¹ Tatry.

Strony którymi obecnie siê zaj¹leœ zyskuj¹ bardzo wiele,fotografie s¹ dobrej jakoœci,ukazuj¹ dan¹ górê praktycznie z ka¿dej strony i daj¹ ogólny pogl¹d na ni¹ jak i na topografiê terenu.Ja buszuj¹c po tej stronie szukam czêsto opisu tras wiêc s¹dze ¿e na t¹ kwestiê mo¿na k³aœæ te¿ doœæ du¿y nacisk i je¿eli masz to zamieszczaj proszê te¿ fotografie z danych tras: to zawsze daje pogl¹d na to jak dany szlak siê przedstawia(mówie tu np o najtrudniejszych miejscach jak i ogólnie).Treœæ merytoryczna na mój gust jest wyczerpuj¹ca-zawierasz to co jest najwa¿niejsze.Z drugiej strony przecie¿ ka¿da z tych gór nie jest na tyle rozbudowanym szczytem a¿eby móc o nim pisaæ jakieœ elaboraty.Fajne s¹ ciekawostki: tak jak np tragedia Kaszniców czy o Klimku,to ubarwia historiê góry.Myœlê ¿e warto na stronie o Rysach zamieœæiæ informacjê o tragedii licealistów z Tychów.

To w sumie tyle...mam nadziejê ¿e Ciê nie zanudzi³em.Tak trzymaj bo jesteœ naprawdê jedynym aktywnym Polakiem na tej stronie i to na dodatek bardzo pozytywnie nastawionym na promocjê naszych gór.

Pozdrawiam

jacek

Tomek Lodowy

Tomek Lodowy - Jun 16, 2005 10:36 am - Voted 10/10

Untitled Comment

Jeszcze raz dzieki ,licze na owocna wspolprace !PozdrawiamTomek

nikolai79

nikolai79 - Aug 11, 2005 10:01 pm - Voted 10/10

Untitled Comment

:-) Good page! Really nice Tatra mountains

Pawel Krol

Pawel Krol - Aug 21, 2005 12:39 am - Voted 10/10

Untitled Comment

excellent !

Tomek Lodowy

Tomek Lodowy - Oct 9, 2005 9:32 am - Voted 10/10

Untitled Comment

Serdeczne dzieki za glos Macku !PozdrawiamTomek

Tomek Lodowy

Tomek Lodowy - Oct 16, 2005 11:09 am - Voted 10/10

Untitled Comment

I am really happy that You like it Lolli ,thanks !

gjagiels

gjagiels - Nov 4, 2005 4:40 am - Voted 10/10

Untitled Comment

Nice page & peak!

Tomek Lodowy

Tomek Lodowy - Nov 7, 2005 10:25 am - Voted 10/10

Untitled Comment

Thanks a lot for voting !CheersTomek

dalton1

dalton1 - Nov 8, 2005 12:53 pm - Voted 10/10

Untitled Comment

Too good...Tengerszem csúcs...

desainme

desainme - Dec 27, 2005 8:51 am - Voted 10/10

Untitled Comment

You must know the mountain well having been up 5 times from many sides.

SawtoothSean

SawtoothSean - Jan 7, 2006 7:47 pm - Voted 10/10

Untitled Comment

Very nice page- lots of good information and photos(Another look) 1-28-06Very nice page- i learned something about Poland today. Excellent map and wildflowers shot.

Tomek Lodowy

Tomek Lodowy - Jan 8, 2006 5:05 am - Voted 10/10

Untitled Comment

Thanks for Your Vote and Nice Comment !Happy New Year !CheersTomek

Tomek Lodowy

Tomek Lodowy - Jan 24, 2006 5:38 am - Voted 10/10

Untitled Comment

Thanks for voting Dave !!!Greetings from PolandTomek

Viewing: 21-40 of 46
Return to 'Rysy' main page