Ski route to Testa Bernarda.Mont Blanc on the background.

Ski route to Testa Bernarda.Mont Blanc on the background.

Comments

No comments posted yet.