Skiing from Visevnik on Srenjski preval

Skiing from Visevnik on Srenjski preval

Page Type Page Type: Route
Location Lat/Lon: 46.35904°N / 13.89831°E
Additional Information Route Type: Skiing
Seasons Season: Spring, Winter
Additional Information Time Required: Half a day
Additional Information Difficulty: Steep, medium hard ski tour
Sign the Climber's Log

Overview

While in summer by the NW ridge of Viševnik a marked path goes, in winter it is not appropriate for skiing. If you by all means want to reach from the summit of Viševnik Srenjski preval (for example to ascend Mali Draški vrh or to continue towards Veliki Draški vrh), or if you wish to continue the skiing through Solnice valley, then it is best to cross the N face of Viševnik.

Viševnik N face is steep and rocky. It depends on snow conditions, which ski passages are possible. While some very steep (alpinistic skiing) descents are possible from the ridge already very close to the summit, or when enough snow even from the summit itself, the usual ski descent into the N face would be from the shoulder on the E ridge. You can see that point on picture 1 - it is not from the first horizontal point on the ridge, but from the second, lower one.

How to ascend the summit of Viševnik, see on the main page.

_____________
Markirana letna pot po SZ grebenu Viševnika za smučanje ni najbolj primerna. Če z vrha Viševnika vsekakor želite s smučmi na Srenjski preval (in na primer naprej na Mali Draški vrh ali proti Velikemu Draškemu vrhu), ali če želite smučati z Viševnika v Solnice, potem je najbolj priporočljivo, da prečkate S pobočje Viševnika.

Viševnikovo S pobočje je strmo in skalnato. Kateri smučarski prehodi čez steno so mogoči, je odvisno od snežnih razmer. Nekaj zelo strmih (alpinističnih) spustov ne možnih z grebena že čisto blizu vrha, ali celo z vrha samega, normalni smučarski spust v severno vesino pa gre z rame na V grebenu. Na sliki 1 spodaj vidite to mesto - ne prvo vodoravno mesto pod vrhom, pač pa drugo, nižje.

Kako se povzpeti na vrh Viševnika, si oglejte na glavni strani.

Route Description

Visevnik and Mali Draski vrhPicture 2 - the traverse
Visevnik N facePicture 1 - The N face of Viševnik

From the summit of Viševnik we ski down by the usual route, following the slope just below the E ridge (the ascent route). The first some 30 meters are very steep and require quite some care, especially in a hard snow. Then we start tending towards the left and hit the E ridge itself. The upper passage is usually too steep and does not have enough snow in the short and rocky couloir. The second (lower) passage is wide and comfortable, but steep as well. We need just to slide into the NE slope of Viševnik, and cross it towards the left. The steep slope requires attention, but sliding down there would mean only going the whole snowy slope down (below, there are no rocks). When crossing, we are aiming the good visible high saddle north of the summit of Viševnik. Namely, from the north, a short side ridge descends down and after the high saddle it has a distinct, good visible bump in it. If everything fine, we shall do a nice traverse, lose just a little of altitude and reach that short side ridge (the saddle). On the other side, we have a broad, free slope down into the basin below the N face of Viševnik. We can ski everywhere, steep is only the upper part. When approaching the bottom, our next decision depends on our intention. To reach Srenjski preval, we must cross the slope below Viševnik NW ridge as high as possible. Even though we shall need to ascend the last 20 or 30 meters to the saddle. If we continue towards the Point 1979 and the saddle above Solnice valley, we just freely ski down, as long as it goes. Some ascent awaits us on the other side anyway.

From Srenjski preval we can attempt other goals. If we want just to conclude the tour, we can return on Rudno polje:
> From Srenjski preval on Jezerce, down on Konjščica meadow and around on Rudno polje.
> From below Viševnik N face towards the right and over the E ridge of Viševnik (Kačji rob) on Zlata voda and down.
> Through Solnice valley towards Debeli vrh and right down on Pokljuka.

_____________
Z vrha Viševnika smučamo sprva po normalni smeri, torej po pobočju tik pod V grebenom (tudi smer pristopa). Prvih 30 metrov je kar precej strmih in če je sneg trd, je potrebna previdnost. Nato se približamo V grebenu in zapeljemo nanj. Zgornji prehod je navadno prestrm in v kratkem žlebu navadno tudi ni dovolj snega. Drugi (spodnji) prehod pa je širok in udoben, a tudi strm. Treba nam je le zapeljati v SV pobočje Viševnika, nato pa ga prečkati proti levi. Strmo pobočje zahteva previdnost, zdrs pa usodnih posledic le ne bi imel, saj spodaj ni skal. Pri prečkanju ciljamo proti dobro vidnemu visokemu sedelcu, tik desno od vrha Viševnika. Z vrha se namreč proti severu spušča kratek grebenček, v katerem je še dokaj visoko okrogla izboklina. Če bo vse po sreči, bomo na prečnici izgubili le malo višine. Na drugi strani nas čaka široko, prosto pobočje, ki se spušča v krnico pod S steno Viševnika. Smučamo lahko kjerkoli, strm je le zgornji del. Spodaj smo pred odločitvijo, ki je odvisna od naših namenov. Kdor želi na Srenjski preval, se mora držati kar se da visoko pod SZ grebenom Viševnika. Pa še bo treba nazadnje kakih 20 ali 30 metrov peš na sedlo. Kdor pa nadaljuje smuk proti Koti 1979 oziroma Solnicam, ta lahko prosto pelje navzdol, dokler gre. Na drugi strani pa ga tudi čaka nekaj vzpona.

S Srenjskega prevala gremo lahko proti ostalim ciljem. Če pa želimo zaključiti turo, se na Rudno polje lahko vrnemo:
> S Srenjskega prevala na Jezerce, nato naprej na Konjščico in okrog na Rudno polje.
> Izpod S stene Viševnika proti desni in čez V greben Viševnika (Kačji rob) na Zlato vodo ina na Rudno polje.
> Skozi Solnice, proti Debelemu vrhu, nato pa desno skozi gozd na Pokljuko.

Essential Gear

Usual tour skiing equipment. For more hard variants and in a hard snow, have also ice pick.

_____________
Običajna turno smučarska oprema. Za zahtevnejše spuste in v zelo trdem snegu je dobro imeti pri sebi cepin.

Parents 

Parents

Parents refers to a larger category under which an object falls. For example, theAconcagua mountain page has the 'Aconcagua Group' and the 'Seven Summits' asparents and is a parent itself to many routes, photos, and Trip Reports.

VisevnikRoutes