El Cajon Mountain South Arete
Route

El Cajon Mountain South Arete map and elevation profile

Elevation Data