list of mountains climbed

list of mountains climbed

Page Type Page Type: Custom Object

2008 mountains hiked

1 Mt. Powell 4-27-08

2007 mountains hiked

1 Mt. Powell 1-14-07
2 Mt. Baldy 2-17-07
3 Yosemite Glacier point trail 4-15-07
4 Mt. Baldy 4-21-07
5 Telescope Peak 5-26-07
6 Alta Peak 6-2-07
7 Mt. Williamson 6-9-07
8 Half Dome - Yosemite 6-16-07
9 Mt. Powell 6-30-07
10 Mt. Dana - Yosemite 8-12-07
11 Lone Pine Lake 8-18-07
12 Mt. Islip 9-8-07
13 Iron Mountain 10-7-07
14 White mountains (biked the road) 11-17-07

2006 mountains hiked

1 yosemite falls 5-25-06
2 nevada falls - yosemite 7-9-06
3 Mt. Powell 8-12-06
4 Mt. Powell 9-30-06
5 Pine Mountain 10-8-06
6 Pine Mountain 10-14-06
7 El Capitan (trail) 10-21-06
8 Pine-Dawson-Baldy Ridge 11-11-06