San Gorgonio 9 Peaks Challenge
Route

San Gorgonio 9 Peaks Challenge map and elevation profile

Elevation Data