Velká Kopka (2354m) and Chata pod Rysmi

07.15.2008.

Comments

No comments posted yet.