Innominata

Unnamed crag over Strbina pod Tazkym stitom (Przelecz pod Wysoka) and Vysoka from area under Strbina pod Tazkym stitom 11.11.2008

Comments

No comments posted yet.